Tag Archives: Married

ความสัมพันธ์

ระดับความความสัมพันธ์ ของคุณกับคนที่คุณพิเศษเรียกว่าอะไร

ระดับ ความสัมพันธ์ ของคนเป็นอะไรที่พูดยาก แต่ละคนนั้นก็ล้วนมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างและตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เราก็เลยจะขอรวบรวม คำศัพท์ ชื่อความสัมพันธ์ ต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากันว่าของตัวเองนั้นเรียกว่าอะไร

ความสัมพันธ์

ซึ่งชื่อความสัมพันธ์ ที่เป็นที่รู้จักของคนในยุคนี้ มาดูกันความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนเรียกว่าอะไร

-Single ชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรมาก โสด นั่นเอง อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าคุณกำลังโสดแบบไหนจะเป็น โสด มีความสุขกับตัวเอง หรือ โสด โปรดจีบด่วนๆ

-Taken ข้อนี้คือ มีแฟนแล้วจ้า ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์เพิ่มแล้ว มีความสุขพอแล้ว

-Married ข้อนี้มีการพัฒนามาจากข้อ Taken ข้อที่แล้ว นั่นคือแต่งงาน มีครอบครัวอย่างถูกกฎหมาย เชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆ คนอยากมี

-Friend with benefits เป็นความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ที่ง่ายๆ …