Tag Archives: AI

ต้องยอมรับทุกวันนี้

AI คือ “ผู้ช่วยชั้นดี”ของมนุษย์ ที่ยองค์กรยอมรับ

ต้องยอมรับทุกวันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้หลายอาชีพต้องตกงาน เพราะ AI สามารถทำได้ดีกว่าโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งมนุษย์อีกต่อไปแล้ว

ต้องยอมรับทุกวันนี้

ถ้าหากองค์กรใดสามารถนำจุดเด่นของ AI มาเอื้อประโยชน์ให้กับการทำงานในแต่ละแผนกได้ ก็น่าจะวิน วิน กันทั้งสองฝ่าย เพราะคนที่มีฝีมือก็ยังได้แสดงศักยภาพในการทำงานต่อไป เพียงแต่มี AI เป็นผู้ช่วย เพื่อทำให้งานเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะแผนกต่าง ๆ ดังนี้

-ฝ่ายการตลาด
ช่วยให้ฝ่ายการตลาดพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้ เพราะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ จากการสืบค้นประวัติการเข้าเว็บเบราเซอร์ เพื่อดูความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย จะได้ยิงโฆษณาแบบไม่พลาดแน่นอน

-ฝ่ายขาย
สามารถนำเข้ามาเป็นผู้ช่วยชั้นดีได้ เพราะข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก AI สามารถนำมาปรับปรุงการขายเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าได้ อีกทั้งยังใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าได้ด้วยว่าต้องการอะไร ยังไง

-ฝ่ายบุคคล