ราชกิจจานุเบกษา สั่งห้ามขายหน้ากากอนามัย เกินชิ้นละ 2.50 บาท

สั่งห้ามขายหน้ากากอนามัย

สั่งห้ามขายหน้ากากอนามัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ หน้ากากอนามัย เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุม ให้จัดจำหน่ายในราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท ถ้าหากนำเข้าจะต้องแจ้งราคาทุกครั้ง เว้นเสียแต่หน้ากากอนามัยแบบผ้า

ช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการ ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจัดจำหน่ายแล้วก็การแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย โดยกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2563 เรื่อง การก าหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมอีก กำหนดให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด รวมทั้งให้ผู้ผลิตแจ้งต้นทุนการผลิตและผู้นำเข้าแจ้งราคานำเข้า และแจ้งให้ทราบภายในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ราคาหน้ากากอนามัยสอดคล้องกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

การกำหนดราคาจำหน่าย ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคา ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท และให้ผู้ที่นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้า และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยให้แจ้งภายในวันที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรทุกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *